Veřejné zakázky

Devítimístné vozidlo s úpravou pro převoz 6 invalidních vozíků, případně různé kombinace vozíků a míst k sezení pro Harmonii, p. o.

Uzavřená výzva k účasti v zadávacím řízení a k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku osobního automobilu – speciálně upraveného vozidla pro přepravu 9 osob

Příloha č 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii, p. o.

Výzva k podání nabídky na zakázku „Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii, p. o. - kurz se zaměřením na práci s klientem s rizikem v chování, včetně nácviku šetrné sebeobrany“

Příloha č 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy

Revitalizace oplocení CHB Pod Hůrkou pro Harmonii, p. o.

ukončeno

Výzva k podání nabídky na realizaci stavby „Revitalizace oplocení CHB Pod Hůrkou“

Hůrka nový plot

Návrh Smlouvy o dílo na stavby

Příloha 3 krycí list

Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii, p. o.

ukončeno

Výzva k podání nabídky na zakázku „Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii, p.o.“

Příloha č 1 - Krycí list

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy

Odstavné parkoviště pro potřeby domova Harmonie, příspěvková organizace

ukončeno

Výzva k podání nabídky na realizaci stavby „Odstavné parkoviště pro potřeby domova Harmonie, příspěvková organizace“

Zadávací dokumentace.zip