„Každodenní podpora těm, kteří ji potřebují“

Ne každý se o sebe dokáže postarat sám, zároveň však každý z nás má touhu být soběstačný a nezávislý.

Jak toho docílit a jak pomoci lidem s mentálním a vícenásobným postižením, aby měli možnost žít jako ostatní, víme v Harmonii, p. o.

Harmonie, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Aktuality