Aktuality

Křesťanská akce „Františkánské setkání mládeže“ - 3. 7. 2018

Paní Dorothea Racková nás oslovila s nabídkou pomoci v duchu křesťanské akce „Františkánské setkání mládeže“, která se každoročně koná v Krnově na Cvilíně.
Dne 3. 7. jsme uvítali skupinku mladých lidí na zahradě Domova na Chářovské ulici.

OBR.770

Mládežníci si připravili pro klienty pásmo p

12.07.2018 Zobrazit více

Letní párty - 26. 6. 2018

Díky ochotě pracovníků Harmonie mohla vypuknout akce, kterou jsme nazvali Letní párty. Akce proběhla 26. 6. na zahradě naší dílny Relax na Opavské ulici. Na dobré náladě se podíleli kromě pracovníků Harmonie a klientů i opatrovníci, rodinní příslušníci a kamarádi našich klientů. Pracovníci pro všec

11.07.2018 Zobrazit více

XXIII. ročník turnaje v přehazované, Dřevěnice - 8. 6. až 10. 6. 2018

XXIII. ročník turnaje ČHSO v přehazované se konal od 8. 6. do 10. 6. 2018. Jedná se o tradiční sportovní a společenskou akci, která probíhá vždy na počátku měsíce června, ve známém sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Dřevěnice, v obci Dřevěnice u Jičína. Dřevěnice
se tak stává místem setkání tém

04.07.2018 Zobrazit více

Tloskov – Sportovní hry - 22. až 24. 5. 2018

Opět, po roce, jsme vyrazili na oblíbené „Sportovní hry - Tloskov 2018“. Letos již proběhl 29. ročník, který byl pořádán v kempu Tobogán, Nová Živohošť, u Slapské přehrady.
Tentokrát nás, mimo jiné, reprezentovali dva nováčci a určitě to byl dobrý výběr. Jeden náš nový spor

01.06.2018 Zobrazit více

Výlet DOZP Krnov - 3. 5. 2018

Výlet do Bruntálu, Vrbna pod Pradědem, Zlatých Hor - Kostel Pany Marie pomocné + Zlatorudné mlýny.

V krásný májový den jsme vyrazili s klienty a naší dobrovolnicí Mary na plánovaný výlet.
První zastávka byla v Bruntále v restauraci Kat, kde jsme si dali oběd z menu a poté jsme, posilněni, pokra

15.05.2018 Zobrazit více