Aktuality

Vánoční vystoupení studentů - 14. 12. 2015

Ve dnech 8. a 14. prosince 2015 připravili studenti Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově vánoční vystoupení pro klienty Harmonie.

OBR.283

Vystoupení se uskutečnilo v prostorách dílny RELAX. Zúčastnilo se celkem 30 klientů. Vystoupení si náramně užili, se studenty si zazp

17.12.2015 Zobrazit více

Vánoční výstavka - 29. 11. 2015

Pomalu se nám blíží vánoční svátky. Na všech komunitách už začali vytvářet nejrůznější dekorace
a ozdoby, a tak jsme se na 3. komunitě rozhodli, že uspořádáme výstavu. Na komunitě jsme shromáždili tvorbu ze všech komunit a pozvali je na návštěvu k nám. Účast byla hojná, z každé komunity se přišel

05.12.2015 Zobrazit více

Adventní koncert - 29. 11. 2015

Využili jsme předvánočního zastavení a vychutnali si krásnou atmosféru prvního adventního koncertu v evangelickém kostele. Na úvod měl slovo pan Rosický.
Poté jsme se zaposlouchali do duchovních písní učitelského pěveckého sboru, vystoupení dětí 1. stupně základní školy a ženského sboru, který nám

04.12.2015 Zobrazit více

Zdobení vánočního stromu - 28. 11. 2015

Jako každý rok, tak i letos se všichni klienti i pracovníci DOZP Krnov sešli ve vestibulu, aby společně ozdobili vánoční strom na první adventní neděli. Klienti jednotlivých komunit si přinesli ozdoby vlastní výroby.
Za poslechu vánočních koled a písní je pak sami nebo s pomocí pracovnic zavěsili n

04.12.2015 Zobrazit více

Pořízení vozidel do sociálních zařízení

Operační program
==============
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa
==============
2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory
==============
2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory
==============
2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociá

27.11.2015 Zobrazit více