Aktuality

Zahradní slavnost v Městě Albrechticích - DOZP - 12. 6. 2019

Dostali jsme pozvání z chráněného bydlení na zahradní slavnost, která se konala
v Městě Albrechticích. Zájem o akci ze strany klientů byl velký a tak jsme tam společně vyrazili.
Akce se konala na zahradě chráněného bydlení, kde klientům bylo nabídnuto nespočetné množství dobrot v různých stáncích

30.06.2019 Zobrazit více

Setkání chráněných bydlení - 12. 6. 2019

Už se stalo tradicí, že se každý rok scházíme na zahradě CHB, kde prožijeme krásný den, společně s obyvateli všech CHB Harmonie, hosty a nabídkou pestrého programu. Po celou dobu hrála k poslechu hudba, která některé pobídla i k tanci.

OBR.985

Každé CHB si připravilo stánek s dobrotami, který

19.06.2019 Zobrazit více

Cirkulum Ostrava - DOZP Krnov - 7. 6. 2019

V pátek 7. června jsme se vydali s klienty na výlet do Ostravy Poruby na Mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla. Nejvíce nás zaujalo vystoupení klauna, který jezdil v autě a akrobatka na šále. Vyfotili jsme se s mimem, občerstvili jsme se výbornou zmrzlinou a studeným nápojem a pak

13.06.2019 Zobrazit více

Canisterapie v Domově v Krnově

Již několik let za našimi klienty pravidelně 1x týdně dochází paní Dudková se svým psem na canisterapii. Klienti mají velkou radost, že si mohou psa pohladit, nakrmit, projít se s ním po zahradě. Je to příjemné zpestření jejich každodenního života.

OBR.894

OBR.895

OBR.893

13.06.2019 Zobrazit více

Ukončení projektu „Mobilní zahrádky – kontakt nejenom s rostlinami“ k 31. 5. 2019

Projekt byl podpořen částkou 46 300,- Kč z příspěvku Moravskoslezského kraje v rámci EVVO pro příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem pro školní rok 2018/2019. Projekt byl zaměřen na „Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2018/2019“, konkrétně na pod

11.06.2019 Zobrazit více