český_znak

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

nezletilých pacientů,pacientů s omezenou svéprávností,rodiček,pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Více informací zde. (PDF)

Zobrazit více Mimořádné opatření

DOZP Krnov – Pracovnice a klientky 4. domácnosti se společně vydaly na wellness pobyt do lázeňského města Luhačovice. Klientky se na dovolenou moc těšily, bylo to pro ně zase něco nového. Při cestě do Luhačovic se zastavily na výborný oběd v nákupním středisku ve Zlíně, kde také nakoupily vše, co potřebovaly a na co měly …

Zobrazit více Rekreace Luhačovice – 26. 2. až 28. 2. 2020

STD_pikto

Adresa pracoviště:

B. Smetany 35, 793 95 Město Albrechtice

Dokumenty:

Leták o STD (PDF)
Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb v STD (PDF)

Financování sociálně terapeutické dílny (STD):
tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
Účelem realizace projektu je …

Zobrazit více Sociálně terapeutické dílny v Městě Albrechticích s kapacitou 30 klientů