V lednu 2020 pořídila Harmonie, p. o. elektromobil Volkswagen e-Golf za cenu 828 720,00 Kč.

Pořízení vozidla bylo realizováno s podporou Státního fondu životního prostředí ČR a s podporou Moravskoslezského kraje.

Nákupem elektromobilu přispějeme ke snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a ŽP, především ke snížení emisí a hluku z dopravy. Při rozhodování o pořízení dalšího …

Zobrazit více Harmonie, p. o. zakoupila elektromobil VW e-Golf