Vážení poskytovatelé sociálních služeb, chtěli bychom Vás informovat o přijatém usnesení vlády ČR č. 1264. Na jeho základě se rozšiřují výjimky ze zákazu návštěv v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a odlehčovací pobytové službě. Tudíž od 5. prosince 2020 se umožňují návštěvy ve výše zmíněných službách a to v případě, že se …

Zobrazit více Návštěvy v pobytových sociálních zařízeních