Relax - místnost pro denní aktivity

V listopadu 2020 došlo k naplnění vize poskytovat našim klientům denní aktivity mimo objekt bydlení, včetně zajištění bezbariérovosti. Bylo naplněno rekonstrukcí objektu s vestavbou zdviže na Opavské 40 v Krnově. Mimo denní aktivity v dílnách RELAX vzniklo v budově rovněž zázemí pro vedení organizace a ekonomického úseku.

Vánočkoví čerti

Rádi bychom poděkovali firmě Martin Aston za sponzorský dar v podobě 54 kusů vánočkových čertíků, díky kterým byla mikulášská nadílka pro naše klienty zase o něco zajímavější.

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, chtěli bychom Vás informovat o přijatém usnesení vlády ČR č. 1264. Na jeho základě se rozšiřují výjimky ze zákazu návštěv v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a odlehčovací pobytové službě. Tudíž od 5. prosince 2020 se umožňují návštěvy ve výše zmíněných službách a to v případě, že se […]

Yves Rocher děkujeme

Společnost Yves Rocher Česká republika opět darovala našim klientům i pracovníkům v současné době tolik potřebné krémy na ruce (550 ks) a sprchové gely (480 ks). Této pomoci si nesmírně vážíme a velmi za ni děkujeme.

Ochutnávka moštu

Děkujeme paní Annamarii Némethové Tučkové za dovoz 30 l moštu pro naše klienty. Poděkování patří i Dobrovolníkům Krnov, kteří tuto akci zprostředkovali.

Podzimní tvoření

Jedno zářijové dopoledne jsme se s klienty 2. domácnosti domluvili, že společně vytvoříme podzimní výzdobu.  Klienti dostali krepový papír, lepidlo a předkreslený obrázek. Práce s papírem je nesmírně bavila, a tak vznikly obrázky, které se opravdu povedly.

Vyhřívání na sluníčku

Ani v době koronavirové jsme nezaháleli a grilovali jsme na zahradě. Někteří z klientů pomáhali, aby byla k masíčku i nějaká zelenina, jiní se vyhřívali na sluníčku. Pracovníci se pak činili u grilu, aby byl výsledek k uspokojení všech.

Odpočinek po návratu z lesa

Konečně nám vyšel dlouho plánovaný třídenní výlet. Když jsme plánovali místo pobytu, Jeseníky pro nás byly rychlou a myslíme i dobrou volbou. Prožili jsme tři dny v krásném prostředí Filipovic. Nejenže nám počasí přálo, ale každá návštěva okolního lesa nás obdarovala nadílkou hřibů. A tak, kromě relaxace, jsme smažili smaženici, abychom si toho lesního daru užili. […]

Canisterapie na 5. domácnosti

Jsme moc rádi, že v našem Domově můžeme využívat canisterapii. Na 5. domácnosti máme klienty s těžším postižením a tak využíváme především polohovací canisterapii, kdy si pes lehne do postele ke klientovi.  Klienti se tak těší z blízkosti psa, pozitivně na ně působí jeho teplo a pohoda. Za podpory terapeutky mají všichni možnost pohladit si psa, učesat ho nebo […]