CHB_pikto

Poslání Chráněných bydlení Harmonie

Posláním Harmonie, Chráněných bydlení ve Městě Albrechticích, v Krnově a v Osoblaze, je poskytovat dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením takovou podporou, jakou potřebují k tomu, aby mohli bydlet v běžných domácnostech. Individuálně je podporovat v rozhodování ve všech věcech, které se jich týkají. Respektovat jejich potřeby a podporovat je v jejich naplňování.

Dokumenty:

Chráněné bydlení B. Smetany 35, 793 95 Město Albrechtice

Soc. ter. dílny

Chráněné bydlení se nachází ve Městě Albrechticích, asi 10 minut od centra, v mírném kopci. Obyvatelé zde žijí ve čtyřech bytech. Bydlení je vhodné pro lidi s vyšší mírou podpory a s pohybovými problémy, protože se zde nachází výtah, bezbariérová koupelna a kuchyň, která je přizpůsobená lidem na invalidním vozíku. K budově patří rozlehlá zahrada, kde je možné trávit svůj volný čas dle svého přání. Život obyvatel se snažíme co nejvíce přiblížit životu běžné populace, podporovat je ve zvládání vedení domácnosti a využívání veřejných služeb.

Fotogalerie B. Smetany 35, Město Albrechtice

Video B. Smetany 35, Město Albrechtice

Chráněné bydlení P. Bezruče 4, 793 95 Město Albrechtice

P. Bezruče 4, Město Albrechtice CHB

Chráněné bydlení se nachází v klidné lokalitě, blízko centra ve Městě Albrechticích, což nese výhody týkající se dostupnosti služeb všeho druhu. Služba je poskytována lidem, kteří potřebují vyšší míru podpory a pomoci. Budova je částečně bezbariérová, proto zde mohou bydlet i lidé s pohybovými problémy. Obyvatelům je poskytována taková podpora, aby jejich schopnosti a zdravotní stav nebránil jejich plnohodnotnému začlenění do společnosti.

Fotogalerie P. Bezruče 4, Město Albrechtice

Video P. Bezruče 4, Město Albrechtice

Chráněné bydlení Krnovská 1, 793 95 Město Albrechtice

Krnovská 1, Město Albrechtice CHB

Chráněné bydlení, které je v blízkosti centra, s výtahem a bezbariérovou koupelnou, je ideální pro lidi s pohybovými problémy nebo pro lidi na invalidním vozíku. Mohou tak využívat veřejné a návazné služby, které Město Albrechtice nabízí. Obyvatelům poskytujeme podporu v každodenní péči o svou osobu, o domácnost, při získávání pracovních návyků a dovedností. Podporujeme je při navazování a udržování mezilidských vztahů a upevňování rodinných vazeb.

Fotogalerie Krnovská 1, Město Albrechtice

Video Krnovská 1, Město Albrechtice

Chráněné bydlení Pod Hůrkou 26, 793 95 Město Albrechtice

Chráněné bydlení Pod Hůrkou 26, 793 95 Město Albrechtice

Služby v tomto chráněném bydlení jsou poskytovány v 5-ti rodinných domcích se zahradou, v okrajové části Města Albrechtic, v rámci běžné zástavby obce. Vzhledem k tomu, že je chráněné bydlení umístěno na kopci a ve vzdálenější části od centra města, je předpokladem, že zde budou bydlet obyvatelé, kteří nemají pohybové problémy. Obyvatelé jsou podporováni a motivováni k prožití aktivního života jak v prostředí bydlení, tak i mimo něj.

Fotogalerie Pod Hůrkou, Město Albrechtice

Video Pod Hůrkou, Město Albrechtice

Chráněné bydlení SPC, 794 01 Krnov

CHB pod Cvilínem

Chráněné bydlení je nabízeno lidem s větší mírou samostatnosti, kteří jsou schopni využívat široké nabídky města Krnova, s předpokladem přechodu do samostatného bydlení. Pro lepší zvládání samostatného bydlení a začlenění do společnosti jsou také vedeni k získávání pracovních návyků a dovedností. Učí se žít život, jak je běžné pro jejich vrstevníky, mít možnost projevit vlastní vůli při navazování partnerských vztahů.

Fotogalerie SPC, Krnov

Chráněné bydlení Slunečná 181, 793 99 Osoblaha

Chráněné bydlení Osoblaha

Chráněné bydlení vzniklo výstavbou jednopodlažního bytového domu v běžné zástavbě, v těsné blízkosti centra obce, což obyvatelům umožňuje dostupnost všech veřejných a komerčních služeb. Dům má dvě samostatné domácnosti, je bezbariérový. Součástí je rovněž zahrada, kterou oceňují především obyvatelé s vyšší mírou podpory a také ti, kteří jsou nadšeni pro zahradničení, práci kolem domu i relaxaci v klidném prostředí. Usilujeme o jejich plnohodnotné začlenění do společnosti, přičemž klademe velký důraz na jejich aktivní účast při rozhodování a uplatňování práv.

Fotogalerie Slunečná 181, Osoblaha

Video Slunečná 181, Osoblaha

About Author