DOZP_pikto

Respektujeme možnosti, dovednosti každého člověka, který využívá naši službu. Přihlížíme k jeho zdravotnímu stavu, ale podporujeme ho v samostatnosti a nezávislosti. Každý je pro nás jedinečný, poskytujeme mu právě to, co potřebuje.

Co Vám nabízíme?

 • Bydlení v domácnostech pro 6-10 osob v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
 • Možnost mít zajištěnou celodenní stravu uvařenou v naší kuchyni, občas si v domácnosti uvaříme sami.
 • Pomoc při všech běžných denních činnostech, včetně trávení volného času.
 • Zajištění ošetřovatelské a zdravotní péče.
 • Doprovázení při využívání běžných služeb ve městě a okolí (nakupování, lékař, kadeřník, kino, společenské akce, cestování, atd.), při procházkách a setkávání se se známými, přáteli a rodinou.
 • Pomoc při obstarávání běžných záležitostí, včetně hospodaření s penězi, při rozhodování v každodenním životě.

Poslání

Posláním Domova Harmonie v Krnově je poskytovat celoročně podporu a péči lidem s mentálním a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání. Pracovníci citlivým způsobem podporují zachování rodinných, přátelských a partnerských vztahů s ohledem na všechny jejich potřeby. Umožňují jim využívat ostatní služby v přirozeném prostředí a hledají způsoby, které vedou klienta k nezávislosti na sociální službě.

Cílová skupina

Služba je poskytována dospělým lidem, mužům i ženám s mentálním postižením a případným dalším přidruženým postižením s vyšší mírou potřeby podpory.

Komu nemůžeme nabídnout sociální službu

Osobám s mentálním postižením s poruchami autistického spektra, kteří potřebují specializovanou odbornou péči a podporu a lidem s mentálním a vícenásobným postižením, u kterých je prioritní duševní onemocnění.

Cíle poskytované služby

 • Udržet a získat dovednosti uživatele potřebné pro běžný život s důrazem na individuální možnosti každého z nich.
 • Cíleně vytvářet podmínky pro to, aby obyvatelé Domova byli součástí života města a pozitivně působit v tomto duchu na veřejnost.

Zásady

 • Každý klient je pro nás jedinečná osobnost, vždy máme na paměti jeho důstojnost a lidská práva.
 • Pracujeme s vědomím, že tak, jak se chováme na veřejnosti k našim uživatelům, tak se k nim bude chovat i veřejnost.
 • Každý pracovník v přímé péči je významnou součástí celku – jak je kvalitní pracovník, tak kvalitní je služba samotná (týmová práce v nastavování pravidel služby, kontinuální vzdělávání, supervize).
 • Dbáme na jednotnost postupu pracovníků v podpoře a péči o klienta (respektujeme dohodnuté pracovní postupy).

Celková kapacita je 59 lůžek.

Adresa:

 • Chářovská 85, 794 01 Krnov

Dokumenty:

Prezentace služby:

Fotogalerie

About Author