Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla jednání pro pracovníky organizace, dobrovolníky, stážisty, praktikanty, externí spolupracovníky a další osoby, které s vědomím organizace působí na jejich pracovištích.