ilustrační obrázek

Název pracovní pozice: Vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením – sociální pracovník

Náplň práce: Vykonávání sociálních šetření, zabezpečení sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů, vykonávání analytické, metodické a koncepční činnosti v sociální oblasti. Samostatně vede službu DOZP, koordinuje a garantuje kvalitu a výkon sociální služby.
Organizačně a metodicky řídí práci sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a všeobecných sester. Vede veškerou evidenci spojenou s pobytem klientů dle platných zákonů, vyhlášek a standardů. Sestavuje plán směn, včetně dovolených, zajišťuje další vzdělávání.

inzerát na vedoucí DOZP

Více informací v tomto letáku. (PDF)

Svůj životopis, žádost a motivační dopis pošlete do 30. 11. 2021 na adresu:

Harmonie, p.o., Opavská 40, Krnov 794 01 nebo emailem: mzdy@po-harmonie.cz

Obálku označte nápisem „VŘ – vedoucí DOZP – neotvírat!“

About Author