Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Harmonie, příspěvková organizace, se sídlem Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Pokud Harmonie, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Harmonie, příspěvkové organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Harmonií, příspěvkovou organizací;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Harmonií, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Harmonií, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Harmonií, příspěvkovou organizací;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Harmonii, příspěvkové organizaci;
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Harmonii, příspěvkovou organizaci bude vykonávat společnost:

 • název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
 • IČ: 25884646
 • sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
 • kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Harmonie, příspěvková organizace informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných v Harmonii, příspěvkové organizaci, p. o. podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.