Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Harmonie, příspěvková organizace, se sídlem Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Pokud Harmonie, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Harmonie, příspěvkové organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Harmonií, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Harmonií, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Harmonií, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Harmonií, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Harmonii, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí:
Jobman s.r.o.
se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha
IČO: 27177726
doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
e-mail.: dpo@dpohotline.cz
telefon: +420 910 120 377
datová schránka: tkyd8fz

Napsat email pověřenci pro OOÚ