Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány ve Městě Albrechticích na ulici B. Smetany 35. Posláním této služby je vytvořit dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením, kteří nemají možnost pracovat na běžném trhu práce, podmínky pro smysluplné trávení volného času a vybavit je základními pracovními dovednostmi a návyky. Kapacita služby je 30 osob.

Činnost dílen je rozdělena dle zaměření na:

  • košíkářskou
  • keramickou
  • stolařskou
  • tkalcovskou
  • arteterapeutickou dílnu
  • základy vaření a stolování
  • zahradní práce