Financování, sponzoři

Financování: poskytnutí příspěvku na provoz služeb Moravskoslezským krajem

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Sociálně terapeutická dílna (STD):

tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje. Účelem realizace projektu je finanční podpora poskytovatelů v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Za sponzorství v roce 2019 děkujeme těmto sponzorům:

Krnov - na základě Smlouvy č. So/08/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnov na rok 2019 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 148.000,- Kč na provozní výdaje.

Město Albrechtice – na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 07/2019 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města Město Albrechtice ve výši 10. 000,- Kč na realizaci projektu STD.

Za sponzorství v roce 2018 děkujeme těmto sponzorům:

Krnov - na základě Smlouvy č. So/06/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnov na rok 2018 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 135.000,- Kč na provozní výdaje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Město Albrechtice – na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 17/2018 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města Město Albrechtice ve výši 11. 000,- Kč na realizaci projektu STD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


p. Šarša poskytl dar ve výši 26.514,- Kč pro potřeby zařízení

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mgr. Jindřich Kaněra poskytl dar ve výši 2.800,- Kč na nákup materiálu do STD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Příspěvek na konání Zábavného odpoledne v Osoblaze:

  • Bernaťáková Monika – 1.000,- Kč

  • Karel Rakovský – 1.500,- Kč

  • TJ Slezan Jindřichov – 500,- Kč

  • Radim Pastorek – 500,- Kč

  • Paťavová Irena – 500,- Kč

  • Radúz Koval – 1.000,- Kč

  • Koval Radúz – 500,- Kč

  • Pavel Dohnal – 500,- Kč

  • Otakar Blahoš – 1.000,- Kč

Za sponzorství v roce 2017 děkujeme těmto sponzorům:

Krnov - na základě Smlouvy č. So/09/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnov na rok 2017 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 85.000,- Kč na provozní výdaje.

Město Albrechtice – na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 18/2017 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města Město Albrechtice ve výši 8. 500,- Kč na realizaci projektu STD.

Za sponzorství v roce 2016 děkujeme těmto sponzorům:

Krnov - na základě Smlouvy č. So/15/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krnov na rok 2016 byla Harmonii, p. o. poskytnuta finanční částka ve výši 74.000,- Kč na provozní výdaje.

Město Albrechtice – poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu STD, ve výši 15.000,- Kč


A-Z Servis, Vojtěch Bečák – věcný dar v hodnotě 3. 000,- Kč – fotoaparát s příslušenstvím

Soudní narovnání určené k obecně prospěšným účelům ve výši 20. 000,- Kč

Anonymní dárce - připsání částky ve výši 500,- Kč na účet organizace

Za sponzorství v roce 2015 děkujeme těmto firmám:

Město Albrechtice – poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu STD, ve výši 15 tis. Kč

Děkujeme paní Emílii Spurné z Bartultovic za upečení výtečných větrníčků

a paní Zdeňce Krajčovičové za upečení výborných frgálů na raut

ke slavnostnímu otevření Chráněného bydlení v Osoblaze.