český_znak

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

nezletilých pacientů,pacientů s omezenou svéprávností,rodiček,pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Více informací zde. (PDF)

Zobrazit více Mimořádné opatření