Transformace

Pro někoho prázdné slovo, pro někoho pojem vzbuzující emoce. Je úžasné vnímat pozitivní změny,které klientům přináší. Ze zcela závislého člověka se stává člověk uvědomující si sebe sama, svá práva, nabývá sebevědomí a víru ve své schopnosti, které by se jinak nikdy nerozvíjely.

Je ctěna lidská důstojnost a opouští se zažité stereotypy,které do života klientů nepřinášely nic pozitivního. A spoluobčané? Brzy zjistí, že tito lidé nejsou nebezpeční, jsou jako každý jiný, umí se radovat, být smutní, nešťastní i naštvaní, nejistí, ale i sebevědomí a úplně stejně je potěší lidský úsměv, pochopení a přijetí.

Mgr. Miroslava Fofová, ředitelka

Proč transformace?

Dlouhou dobu byli lidé se zdravotním postižením izolováni mimo společnost a odkázáni tak dlouhá léta žít za zdmi ústavů. Proces transformace pobytových sociálních služeb přináší zcela zásadní změny. Nabízí pomoc a podporu těmto lidem, aby mohli žít svůj živost v přirozeném prostředí, společně s ostatními občany, v jedné obci, ulici, domě…

Transformace pobytových sociálních služeb je proces, který dává příležitost lidem se zdravotním postižením opustit velká kamenná zařízení ústavního typu a žít svůj život se všemi jeho radostmi i strastmi. Proces Transformace ale není jen příležitostí pro lidi se zdravotním postižením, je především uvedením „věcí na pravou míru“, nápravou křivd vůči těm, kteří se nemohou nijak, díky svému postižení bránit.

Moravskoslezský kraj byl prvním krajem, který zahájil transformační proces již v roce 2003. Dobré zkušenosti s transformací vedly k přijetí zásadního strategického dokumentu: „Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb)“

Transformace sociálních služeb na Krnovsku

Krnovsko je v tomto ohledu výjimečné. Patříme mezi první místa v republice, kde lidé se zdravotním postižením dostali možnost opustit ústav a využívat potřebnou pomoc a podporu v komunitě, ve městě, v obci, kde žijí, mají své blízké a přátele.

Zámek Hošťálkovy byl prvním zařízením ústavního typu v Moravskoslezském kraji, který v roce 2007 opustili všichni jeho obyvatelé a přestěhovali se do bydlení, které jim umožňuje využívat běžné příležitosti, které dané místo nabízí.

Změnou místa bydlení se však lidé se zdravotním postižením automaticky nestávají občany, k tomu je potřeba mnohem více. Potřebují nejen podporu pracovníků sociálních služeb, kteří je provázejí běžnými denními aktivitami a pomáhají jim zvládat úskalí běžného života, ale také pochopení a sousedskou pomoc nás, ostatních. Potřebují dostat příležitost nejen bydlet, ale také mít možnost pracovat a realizovat své zájmy a záliby.

Krnovsko je i v tomto ohledu příkladem dobré praxe pro ostatní regiony. Velmi dobře zde, ve prospěch lidí se zdravotním postižením, funguje spolupráce města nebo obce a Harmonie, příspěvkové organizace kraje – bývalého ústavu sociální péče a ostatních poskytovatelů.

Dokumenty vztahující se k transformačnímu procesu v Moravskoslezském kraji: