Výběr projektanta na zhotovení projektové dokumentace Vybavení interiérů Domova pro osoby se zdravotním postižením II. Harmonie, p. o.

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zanedbatelného rozsahu (PDF)

Příloha č 1 – Krycí list (PDF)

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení (PDF)

Příloha č. 3 – Studie vnitřního vybavení (PDF)


Cenová poptávka na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZ při realizaci stavby „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40 Krnov“

ukončeno

Cenová poptávka + Příloha č. 1 obchodní podmínky TDS+BOZP_pro_PO (Zip)

Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40 Krnov pro Harmonii, p. o.

ukončeno

Výzva k podání nabídky na realizaci stavby „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40 Krnov“ (Zip)

Devítimístné vozidlo s úpravou pro převoz 6 invalidních vozíků, případně různé kombinace vozíků a míst k sezení pro Harmonii, p. o.

ukončeno

Uzavřená výzva k účasti v zadávacím řízení a k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku osobního automobilu – speciálně upraveného vozidla pro přepravu 9 osob (PDF)

Příloha č 1 – Krycí list (doc)

Příloha č. 2 – Návrh Smlouvy (docx)

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení (doc)

Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii, p. o.

ukončeno

Výzva k podání nabídky na zakázku „Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii, p. o. – kurz se zaměřením na práci s klientem s rizikem v chování, včetně nácviku šetrné sebeobrany“ (PDF)

Příloha č 1 – Krycí list (docx)

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení (docx)

Příloha č. 3 – Návrh Smlouvy (docx)

Revitalizace oplocení CHB Pod Hůrkou pro Harmonii, p. o.

ukončeno

Výzva k podání nabídky na realizaci stavby „Revitalizace oplocení CHB Pod Hůrkou“ (PDF)

Hůrka nový plot (PDF)

Návrh Smlouvy o dílo na stavby (doc)

Příloha 3 krycí list (PDF)

Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii, p. o.

ukončeno

Výzva k podání nabídky na zakázku „Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii p.o.“ (PDF)

Příloha č 1 – Krycí list (docx)

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení (docx)

Příloha č. 3 – Návrh Smlouvy (docx)

Odstavné parkoviště pro potřeby domova Harmonie, příspěvková organizace

ukončeno

Výzva k podání nabídky na realizaci stavby „Odstavné parkoviště pro potřeby domova Harmonie, příspěvková organizace“ (PDF)

Zadávací dokumentace (ZIP)